Spotkania dla młodych profesjonalistów

Zapraszamy na spotkania formacyjne dla mężczyzn, młodych profesjonalistów.
Prezentacja, dyskusja, kolacja.
Czwartki o godz. 19.00 w Barbakanie.

Terminy i tematy:

15. listopada: Błędy Kościoła

13. grudnia: Korupcja