Zapraszamy na dni formacji dla mężczyzn. To cykl wykładów na temat wiary – raz w miesiącu w sobotę w godzinach 10-13.

Terminy i tematy w roku 2018/2019:

  • 13. października: Istnienie Boga.
  • 17. listopada: Objawienie. Wiara nadprzyrodzona.
  • 15. grudnia: Natura Boga. Trójca Święta.
  • 19. stycznia: Stworzenie człowieka i świata.
  • 16. lutego: Jezus Chrystus. Wcielenie.
  • 16. marca: Zmartwychwstanie. Duch Święty.
  • 13. kwietnia: Życie wieczne.
  • 18. maja: Założenie i misja Kościoła.
  • 15. czerwca: Historia Kościoła.