1. Co oznacza, że akademik stawia na rozwój osobowy i interdyscyplinarność?
 
Panują u nas zwyczaje, które z jednej strony mają zapewnić mieszkańcom bardzo dobre warunki do nauki i pozwalają przyjemnie spędzać wspólnie czas, a z drugiej strony pomagają w pielęgnowaniu tradycji dobrego wychowania. W ramach oferty rozwojowej dla studentów i licealistów w Barbakanie odbywają się spotkania ze specjalistami i pasjonatami różnych dziedzin: np. naukowcy, pisarze, przedsiębiorcy, artyści, działacze społeczni, podróżnicy, żołnierze. Poza tym organizujemy także warsztaty, pogadanki, wyjazdy naukowe, konferencje i obozy wolontariackie.
 
 
2. W jaki sposób student dba o swój pokój i inne miejsca w ośrodku?
 
W domu jest zapewnione sprzątanie (3 razy w tygodniu). To nie zwalnia studentów z utrzymania ładu i porządku. Ułatwiamy zadanie osobom, które sprzątają w domu według określonego harmonogramu w ten sposób, że utrzymujemy porządek w pokoju i dbamy o wygląd pomieszczeń, tak, żeby służyły wszystkim dla miłego spędzania czasu. Staramy się, by nauczyć każdego z mieszkańców odpowiedzialności za dom. Dlatego każdy mieszkaniec ośrodka ma drobne zadania materialne (grabienie liści w ogrodzie, odśnieżanie, drobne naprawki w domu etc.). W pokoju nie można bez zgody dyrekcji dostawiać mebli, trzymać jedzenia i w szczególności spożywać alkoholu.
 
 
3. Czy jest w ośrodku regulamin?
 
W akademiku jest regulamin, który sprowadza się do kilku zasad wspólnego zamieszkania i wzajemnego szacunku. Podczas pierwszego okresu zamieszkania studenci są zapoznawani z warunkami zamieszkania, regułami i obowiązkami jakie mają z racji funkcjonowania w domu akademickim. W przypadku rażącego naruszenia ładu ośrodka: przebywania w stanie nietrzeźwym na jego terenie, nocowania u siebie w pokoju osób bez wiedzy i zgody dyrekcji itp., następuje ipso facto natychmiastowe zerwanie umowy. Student jest zobowiązany opuścić pokój w ciągu 24 godzin. Zobacz zasady Barbakanu.
 
 
4. Co oznacza, że w akademiku jest kapelan i formacja Opus Dei?
 
W akademiku mieszka ks. Piotr Prieto, kapłan Opus Dei, który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. Nasz kapelan prowadzi też rozważania w sobotę o 18.30. Opiekę duchową nad akademikiem Barbakan sprawuje prałatura personalna Opus Dei. Chętne osoby mogą skorzystać z formacji chrześcijańskiej udzielanej w duchu Opus Dei w naszym ośrodku. Polecamy www.opusdei.pl
 

5. Gdzie mogę przelać pieniądze za kaucję?

NR KONTA 82 1140 1081 0000 2812 7600 1001 Stowarzyszenie Trzecie Tysiąclecie, Aleja Artura Grottgera 43, 30-035 Kraków