Niniejsze zasady Akademika BARBAKAN mają na celu tworzenie przyjaznej atmosfery, która sprzyja studiowaniu.

  • Od mieszkańców oczekuje się przestrzegania rozkładu godzin domu. Drzwi wejściowe są zamykane o 22.00 (w piątki i w soboty o 23.00). Wyjątkowo, w uzasadnionych rzeczywistymi potrzebami przypadkach, po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z dyrektorem, powrót do domu jest możliwy później.
  • Aby ułatwić personelowi sprzątanie, mieszkańcy ścielą łóżka, wietrzą pokoje oraz zostawiają je w należytym porządku. Na czas sprzątania opuszczają pokoje 3 razy w tygodniu do godziny 9.
  • Goście mogą być przyjmowani w pomieszczeniach wspólnych.
  • Atmosfera nauki jest owocem wspólnych starań wszystkich mieszkańców. Dlatego mieszkańcy ograniczają użycie głośnych sprzętów, odtwarzaczy muzyki etc. tak, by nie było ich słychać w innych pokojach. W sposób szczególny unikają hałasu po godzinie 22:00.
  • Dbałość o prawidłowy ubiór należy do standardu Barbakanu. We wspólnych pomieszczeniach chodzimy w butach i długich spodniach.
  • W pokojach nie przechowuje się żywności, również niedozwolone jest używanie kuchenek mikrofalowych, grzejników elektrycznych, czajników elektrycznych, ekspresów do kawy, lodówek itp.
  • Każdy mieszkaniec Barbakanu ma stałe zadania dbania o dom. Przykładami zadań mogą być: koszenie trawy, zbieranie liści, odśnieżanie, utrzymywanie porządku w pomieszczeniach wspólnych etc.
  • W przypadku wyjazdów prosimy o informowanie dyrektora o terminie wyjazdu i powrotu. Ułatwia to kwestie organizacyjne.
  • Zachęcamy do wspólnych posiłków i spotkań, które budują atmosferę Barbakanu.