W Krakowie najbliższe dni skupienia są w następujących terminach (rok 2024):

  • 19. lipca (piątek zamiast czwartku)
  • 22. sierpnia
  • 12. i 13. września
  • 17. i 18. października
  • 14. i 15. listopada
  • 12. i 13. grudnia

Dzień skupienia rozpoczyna się o godzinie 18.30.

Plan dnia skupienia: lektura duchowa, rachunek sumienia, dwa rozważania, wystawienie Najświętszego Sakramentu.