Umożliwiamy wykorzystanie czasu studiów nie tylko do nauki, ale również do kształtowania swojego charakteru, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji, angażowania się w pomoc innym i pogłębienia formacji kulturalnej, a dla chętnych również religijnej. W Ośrodku organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi kultury i nauki, które dają możliwość poznania wybitnych przedstawicieli najróżniejszych dziedzin i zapewniają zdobycie wszechstronnej wiedzy przydatnej w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

Spotkania z ciekawymi osobami to najlepsza droga do poznania realiów świata biznesu, kultury, mediów, sportu i wielu innych dziedzin; dają możliwość praktycznego poznania poszczególnych branż i wybitnych postaci. Ośrodek Akademicki Barbakan ma w swojej misji kształtowanie studentów w aspektach zawodowych i etycznych, tak aby każdy student mógł poszerzać swoje horyzonty.

Goście Ośrodka Akademickiego Barbakan w ubiegłym roku:

dr Grzegorz Blicharz, Katedra Prawa Rzymskiego UJ: „Kultura” z cyklu Humanizm
dr hab. inż. Bartosz Ziołko, CEO i współzałożyciel Techmo, Katedra Elektroniki AGH: „Rozpoznawanie mowy”
Mikolaj Ramirez: „Piękno” z cyklu Humanizm
Andrzej Pisarek, Machine Learning Engineer w FORNAX: „Głębokie sieci neuronowe”
Michał Jungiewicz: „Rozum” z cyklu Humanizm
Wojciech Padjas, dziennikarz RMF Classic: „Muzyka spod igły”
dr inż. arch. Wojciech Wicher, Instytut Projektowania Urbanistycznego PK: „Miasta przyszłości”
Jakub Niewiedział: „Przyjaźń” z cyklu Humanizm
dr Kamil Kuzko, ASP: „Street Art”
Paweł Słoniak: „Humor” z cyklu Humanizm
Jan Jędryszek, Wydział Biotechnologii UJ: „Designing life”
dr Piotr Łasak, Katedra Globalizacji UJ: „Jedwabny szlak”
prof. dr hab. Bernard Korzeniewski, Wydział Biotechnologii UJ: „Powstanie życia”
prof. Wojciech Łużny, AGH
Andrzej Zelek: „Narzeczeństwo i przyjażń” z cyklu o narzeczeństwie
Piotr Milczanowski: „Małżeństwo jako cel” z cyklu o narzeczeństwie
Piotr Szwedo: „Rozwiązanie konfliktów”
Stanisław Kowal: „Rodzić i wychować”
dr hab Henryk Głębocki, Instytut Historii UJ: „Rewolucja bolszewicka”

Goście Ośrodka Akademickiego Barbakan w poprzednim roku:

Daniel Hajtek, dyrektor J&J Sport Club: „ŚDM sportowo”
Zbigniew Miązek, dyrektor KKK Kolna: „Marketing sportowy”
Tomasz Wacławek, rzecznik prasowy OISW Krakowie: „Więźniowie”
Tomasz Ślusarczyk, muzykolog i muzyk: „Trąbka i jej tajemnice”
Wojciech M. Kwiatek, prof., Inst. Fizyki Jądrowej PAN: „Badania spektroskopowe”
Piotr Armatys, dyrektor Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej: „Flyfishing”
Marek Kądziąłek, podróżnik: „Tajwan”
Jarosław Kupczak OP, prof., teolog, UJP2: „Bóg i ciało”
Piotr Mostowik, dr hab Prawa Prywatnego UJ: „Regulacje małżeństwa w UE”
Bawer Aondo Akaa, dr teologii: „Doświadczenia życiowe”
Ks. Tomasz Woźniak, dr teologii: „Cztery dni z Franciszkiem”
Michał Turczyk, dyrektor zespołu R&D Deloitte: „Wielka Czwórka”
Henryk Hermann, ekspert: „Rynki finansowe Inwestor manager”
Tadeusz Kusibab, właściciel firmy ogrodniczej: „Storczyki”
Piotr Szwedo, dr hab., prawo międzynarodowe publiczne UJ: „Prawnik globalny”
Krzysztof Jędrysek, profesor PWST: „Teatr”
Maciej Weksej, inżynier oprogramowania, Qualtrics: „Inżynier Programista”
Andrzej Brandt, project manager, ekspert: „Zarządzanie Agile”
Bogdan Szlachta, prof., Katedra Filozofii Polityki UJ: „Suwerenność”
Wojciech Nowak, prof., dyrektor Centrum Energetyki AGH: „Energetyka”
Michał Skwara, prokurator IPN: „Czy Ali Agca był sam?”
Marek Gorgoń, prof.,  kierownik  Katedry Automatyki AGH: „Widzenie maszynowe”