Zapraszamy na spotkania formacyjne dla mężczyzn, młodych profesjonalistów.
Prezentacja, dyskusja, kolacja.
Czwartki o godz. 19.00 w Barbakanie.

Terminy i tematy:

14. lutego 2019: Księga Rodzaju a Ewolucjonizm (ks. Piotr)