Zapraszamy na dni formacji dla mężczyzn. To cykl wykładów na temat wiary – raz w miesiącu w sobotę w godzinach 10-13.

Terminy i tematy:

  • 21. października 2017: Liturgia i sakramenty. Chrzest i bierzmowanie.
  • 11. listopada 2017: Sakrament Eucharystii.
  • 16. grudnia 2017: Sakrament pokuty i pojednania.
  • 20. stycznia 2018: Namaszczenie, sakrament kapłaństwa i małżeństwo.
  • 17. lutego 2018: Sumienie, moralność i łaska.
  • 17. marca 2018: Osoba i społeczeństwo.
  • 21. kwietnia 2018: Dekalog. Pierwsze cztery przykazania.
  • 19. maja 2018: Piąte i szóste przykazanie.
  • 16. czerwca 2018: Ostatnie cztery przykazania.